Algemeen

Liv Fotografie, een handelsnaam van Stef Korporaal Photography, gevestigd in Ede biedt haar diensten aan onder volgende voorwaarden:

 • Op alle opdrachten gelden de algemene voorwaarden
 • De algemene voorwaarden mogen ten alle tijden worden aangepast door Liv Fotografie
 • Het plaatsen van een opdracht mondeling of schriftelijk zijn de algemene voorwaarden van kracht
 • Alle prijzen op de website en offertes zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld

Rechten op beelden, foto’s en content (bij fotografie opdrachten)

 • Aangezien we voor jou of jouw bedrijf werken mag je de beelden, foto’s en content zoveel gebruiken en voor alle doeleinden gebruiken (met uitzondering van TFP shoots, zie hiervoor het kopje TFP shoots). Dit geldt ook voor commerciële doeleinden
 • De rechten van de foto’s, beelden of content kunnen indien gewenst worden overgedragen bij zakelijke klanten. Voor particuliere klanten blijft het recht bij Liv Fotografie, maar ben je gevrijwaard om de beelden, content en/of foto’s voor alle doeleinden te gebruiken, zonder enige beperking
 • Foto’s worden bewerkt aangeleverd. Indien men er voor kiest om de foto’s anders te bewerken dan dient dit ook in de bron vermeld te worden. Met andere woorden: Bij het zelf bewerken van een foto mag Liv Fotografie als fotograaf worden vermeld, maar moet expliciet vermeld worden wie de foto heeft bewerkt
 • Onbewerkte foto’s kunnen op verzoek worden overgedragen (met uitzondering van de foto’s die worden gebruikt voor instellen, of die niet scherp zijn). De RAW images, rechtstreeks vanuit de camera, worden alleen overgedragen indien het een zakelijke dienst betreft en dit vooraf aan de shoot is overeengekomen

Annuleren van een opdracht (bij fotografie opdrachten)

 • Bij zakelijke fotografie hanteren wij een kosteloze annulering van de opdracht buiten 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. Indien binnen 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden wordt geannuleerd gelden de volgende voorwaarden:
  • In goed overleg kijken we of er sprake is van overmacht. Indien we gezamenlijk tot het besluit zijn gekomen dat het overmacht betreft dan worden er geen kosten voor de inzet gerekend. Eventuele andere kosten, waaronder decor, locatie, modellen etc worden wel volledig doorberekend. Indien er van overmacht geen sprake is, en dit niet unaniem tussen Liv Fotografie en de opdrachtgever is vastgesteld, wordt 100% van de opdracht gefactureerd. Liv Fotografie mag afwijken van dit percentage (naar beneden) uit coulance
 • Voor particulieren geldt:
  • Voor bruiloften geldt: kosteloos annuleren buiten 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden. Buiten twee weken voor aanvang wordt 50% van de oorspronkelijk afgesproken prijs gefactureerd. Binnen 2 weken dient 100% van opdracht te worden betaald. Indien  we beide van mening(unaniem) zijn dat dit overmacht betreft dan worden er geen kosten doorberekend. Liv Fotografie kan uit coulance altijd de kosten reduceren of kwijtschelden
  • Bij fotoshoots mag altijd buiten 48 uur voor aanvang de shoot worden verplaatst. Dit mag eenmalig. Indien de fotoshoot wordt geannuleerd, binnen 48 uur voor aanvang, dan wordt het volledige bedrag, wat is afgesproken voor de shoot, gefactureerd.
  • Op bovenstaande regels is een uitzondering voor zwangere vrouwen en kinderen (mits deze deel zijn van de opdracht). Voor fotoshoots met kinderen of zwangeren geldt dat tot 3 keer de fotoshoot mag worden verplaatst. Ook binnen de 48 uur. Voor het annuleren van de opdracht gelden de bovenstaande voorwaarden

Kwaliteit

 • Alle opgeleverde beelden zijn uitstekend van kwaliteit, en van hoge resolutie (zonder watermerk)
 • Wij gaan uiteraard voor uitstekende kwaliteit. Indien er klachten zijn over het geleverde werk dan vernemen wij dat graag binnen 10 dagen na oplevering van de content, beeld en/of foto’s
 • We gaan in goed overleg kijken wat de klacht is en hoe we deze kunnen oplossen

TFP shoots

 • Bij TFP shoots mogen beide (Liv Fotografie) en het model/modellen de foto’s en/of content gebruiken voor portfolio doeleinden
 • Foto’s die vanuit TFP worden gebruikt mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt nog worden doorverkocht. Dit mag uitsluitend indien beide partijen (Liv Fotografie en het model/modellen) tot een schriftelijke overeenkomst zijn gekomen en er duidelijke afspraken zijn over de financiële afdracht naar elkaar toe
  • Indien een van de partijen (Liv Fotografie of het model/modellen) bepaald dat de foto dient te worden verwijderd van de portfolio dan dient de aanvragende partij een vergoeding te betalen van het geleverde werk. De kosten zijn EUR 250,- per  fotoshoot
 • Alle foto’s mogen worden gebruikt voor alle doeleinden behalve voor commerciële doeleinden
 • Het is niet toegestaan om de foto’s te bewerken zonder toestemming van Liv Fotografie

Foto’s kopen

 • Op exclusieve koop van een foto zit 14 dagen (wettelijke) bedenktijd. Indien de foto is gedownload (dit gebeurd door handmatig op de download te klikken) vervalt de wettelijke bedenktijd
 • De foto’s worden in hoge resolutie aangeboden in jpg formaat met twee verschillende ratio afmetingen: 2:3 en 16:9. Bij deze laatste kan het zijn dat sommige delen van de foto wegvallen
 • De foto’s hebben een DPI van 300 en een minimale grootte van 3000px op de lange zijde
 • Bij klachten dient dit binnen 14 dagen kenbaar te worden gemaakt
 • Bij afname van de foto’s wordt het gebruiksrecht van de foto gekocht, met andere woorden: De foto’s mogen voor elke willekeurig doeleind worden gebruikt
 • Indien de foto zelf wordt bewerkt dan mag niet aan de Liv Fotografie worden gerefereerd
 • Het kan voorkomen dat een ander een exclusieve foto net voor u afrekent waardoor de transactie niet kan worden afgerond. Mocht dit gebeuren dan nemen we contact met u op en kijken we samen naar een passende oplossing

Betaling

 • Voor zakelijke klanten hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen. Facturen worden digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres
 • Particuliere klanten kunnen met pin betalen bij oplevering van de fotoshoot
 • Het kopen van foto’s gebeurd via Ideal en creditcard. Er kan aanspraak worden gemaakt op de rechten van een foto wanneer de betaling daadwerkelijk bij ons is geregisteerd